• warta
 • compensa
 • liberty
 • aviva
 • axa
 • uniqa
 • generali
 • pzu
 • link4
 • proama
 • interrisk
 • gothaer

Pytania i odpowiedzi

Poradnik ubezpieczeniowy

1Czy ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe?
Tak, reguluje to ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). W świetle przytoczonych przepisów każdy zarejestrowany w Polsce pojazd musi posiadać ważną polisę OC, a za jej brak grożą bardzo surowe kary. Należy także pamiętać, że w przypadku spowodowania szkody bez ważnej polisy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie domagać się pełnego zwrotu odszkodowania od sprawcy – mogą to być bardzo poważne kwoty.
2Moje auto jest niesprawne, przez co jest nieużywane. Czy muszę mieć polisę OC?
Tak, dopóki auto jest zarejestrowane nadal ciąży na posiadaczu tego pojazdu obowiązek opłacania regularnie składek na ubezpieczenie OC.
3Jakie pojazdy są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC?
W świetle ustawy są to następujące pojazdy:
pojazd mechaniczny: pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, przyczepa
pojazd wolnobieżny w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym – z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych użytkowanych przez rolników w ramach gospodarstwa
4Jakie pojazdy mogą mieć czasowe OC (nie na pełen okres 12 miesięcy)?
Wyjątkiem takim są pojazdy zabytkowe oraz pojazdy wolnobieżne. Tutaj ustawodawca dopuszcza, żeby wykupić polisę OC tylko na okres czasowego wprowadzenia ich do ruchu drogowego.
5Jaka kara grozi mi za brak ważnej polisy OC?
Kary jakie może nałożyć na kierowcę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) na wniosek własny lub policji, która dokonała kontroli mogą sięgać kilku tysięcy złotych. Kara ta jednak może okazać się bardzo niska, jeśli porównamy ją do konsekwencji jakie mogą spaść na kierowcę w przypadku spowodowania kolizji, lub co gorsza wypadku bez ważnej polisy. W takim przypadku, którego należy kategorycznie unikać UFG wypłaci poszkodowanej osobie odszkodowanie lecz zgłosi regres, czyli będzie domagać się pełnego zwrotu wypłaconej kwoty od sprawcy. Rachunek tai może być niezwykle wysoki, w przypadku poważniejszej kolizji z autem luksusowym może sięgać kilkuset tysięcy złotych, a w przypadku wypadku z wypłatą renty może ta kwota być kilkukrotnie większa. Nie warto w żadnym wypadku ryzykować jazdy samochodem bez ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ konsekwencje takiej pozornej oszczędności mogą być ogromne.
6Czy tańsze OC znaczy gorsze? Czym kierować się przy wyborze polisy?
W przypadku ubezpieczeń OC samochodu znaczenie ma tylko i wyłącznie cena składki. Pamiętaj, że akurat ta dziedzina polis obowiązkowych jest bardzo mocno uregulowana prawnie, dzięki czemu wszystkie zakłady ubezpieczeń mają obowiązek świadczenia tych usług na identycznych zasadach. Ma to na celu równą ochronę uczestników ruchu drogowego, że w razie kolizji lub wypadku nie będzie dla nich istotne w jakiej firmie sprawca ma OC.
Z punktu widzenia kierowcy musi się on więc kierować tylko i wyłącznie ceną takiej polisy i to w jego dobrym interesie jest wybór najtańszej oferty. Nasza agencja porówna dla Ciebie ceny polisy w nawet dwudziestu pięciu zakładach ubezpieczeń i zaoferuje tę najtańszą.
7Czy zakład ubezpieczeń może odmówić mi sprzedaży polisy OC?
Według ustawy każdy ubezpieczyciel oferujący takie ubezpieczenia ma obowiązek sprzedaży polisy każdemu, bez wyjątków. W przypadku gdy będziesz bardzo nieatrakcyjnym klientem, który przykładowo powoduje wiele szkód lub zalega z płatnościami to firma ubezpieczeniowa i tak ma obowiązek sprzedaży Ci ważnej polisy. Pamiętaj jednak, że ten zapis ustawowy ma także drugą stronę medalu, jakim jest zupełna dowolność w kształtowaniu przez firmy cen tych polis. W praktyce oznacza to, że nie warto być „szkodowym” kierowcą ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe może przedstawić ci tak wysoką składkę, że zwyczajnie nie będziesz w stanie jej zapłacić.
8Jak prawidłowo porównać ceny ubezpieczenia Auto Casco samochodu?
W przypadku ubezpieczeń AC panuje inna zasada niż w przypadku polis OC. Tutaj zakres ochrony może znacząco się różnić ponieważ nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, dzięki czemu towarzystwa ubezpieczeniowe mają dowolność w obszarze kształtowania takich polis i określania ryzyk.
Z punktu widzenia kierowcy ważne jest, aby przy porównaniu cen sprawdzić dokładnie zakres ochrony ubezpieczeniowej. Dla pewnego uproszczenia możemy przyjąć, że ubezpieczyciele oferują tak zwane full auto casco, które chroni wartość pojazdu w pełni. Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia pojazdu z winy kierowcy może on liczyć na jego naprawę w autoryzowanym serwisie przy użyciu oryginalnych części. W tańszych polisach ubezpieczyciel może zawrzeć zapis, że naprawa zostanie wykonana we wskazanym przez niego serwisie przy użyciu tak zwanych zamienników lub przy potrąceniu kosztu amortyzacji części. Niektórzy ubezpieczyciele określają także w polisach AC udział własny kierowcy w szkodzie. Oznacza to, że kwota odszkodowania pomniejszona będzie właśnie o zapisany w polisie udział własny, jaki ponieść będzie musiał właściciel pojazdu.
9Doznałem szkody na pojeździe z winy innego kierowcy, co mam zrobić?
Musisz zgłosić taką szkodę do towarzystwa ubezpieczeń sprawcy. Firma taka wyśle do Ciebie rzeczoznawce, który określi wartość szkody i wypłaci Ci odszkodowanie. Pamiętaj jednak, że w przypadku polis OC sprawcy należy Ci się przywrócenie stanu sprzed szkody. Oznacza to, że nie możesz być w żadnym stopniu stratny i stan auta po naprawie nie powinien w żaden sposób odbiegać od stanu sprzed powstania takiego zdarzenia.