Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia dla swojego konia oraz jakie cechy i wykluczenia są zazwyczaj zawarte w ubezpieczeniu koni? Wiemy, że konie są Twoją pasją. Niezależnie od tego, czy chodzi o prywatną stajnię, jazdę konną czy konie pełnej krwi z luksusowej kolekcji, w ten czy inny sposób chcesz stworzyć swoim szlachetnym zwierzętom jak najlepsze warunki.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci konia

Ubezpieczenie na wypadek śmierci konia chroni Cię przed kosztami finansowymi związanymi z wypadkiem, chorobą lub schorzeniem, któremu uległ Twój koń. Ubezpieczeniem może być również objęte usunięcie i utylizacja zwłok.

Ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub zabłąkania konia

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia dla swojego konia oraz jakie cechy i wykluczenia są zazwyczaj zawarte w ubezpieczeniu koni?

Jeśli twój koń zostanie skradziony lub zabłąka się, ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub zabłąkania pokryje koszty ogłoszenia konia jako zaginionego, do określonej kwoty. Jeśli twój koń nie zostanie odnaleziony w ciągu 30 dni od kradzieży lub zabłąkania, możesz zostać objęty ubezpieczeniem na wartość rynkową lub sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od trwałej utraty możliwości użytkowania konia

Ubezpieczenie od trwałej utraty możliwości użytkowania jest dodatkiem opcjonalnym i pokrywa koszty zakupu innego konia do pierwotnie zamierzonych celów, jeśli twój koń nie może być dłużej użytkowany do działalności, do której był ubezpieczony. Jeśli jednak twój koń jest nadal zdolny do hodowli, ubezpieczyciel zazwyczaj pokryje tylko część tej sumy.

Czym jest ubezpieczenie konia?

Zrozumienie świata koni i polskiego rynku ubezpieczeń jeździeckich jest niezbędne przy zawieraniu ubezpieczenia dla koni. Nie jest to łatwe zadanie: przy tak wielu różnych dostawcach i opcjach może się wydawać, że nie ma jednego właściwego wyboru.

Ubezpieczenie od trwałej utraty możliwości użytkowania jest dodatkiem opcjonalnym i pokrywa koszty zakupu innego konia do pierwotnie zamierzonych celów, jeśli twój koń nie może być dłużej użytkowany do działalności, do której był ubezpieczony

Zanim wybierzemy ubezpieczenie konia, warto zastanowić się, które ubezpieczenia będą dla nas najważniejsze. Minimalna dostępna ochrona obejmuje: śmierć konia, kradzież i zabłąkanie. Ubezpieczenie koni (http://www.polishprestige.pl/) pomoże ci uzyskać ochronę za między innymi:

  • Odszkodowanie za szkody spowodowane śmiercią lub przymusowym ubojem konia z powodu wypadków, urazów, w tym porodu, choroby i innych przyczyn;
  • Rekompensatę strat związanych z utratą wartości sportowej i hodowlanej konia;
  • Ochronę przed ewentualnymi zagrożeniami dla Koni startujących w zawodach;
  • Zapewni konieczną ochronę koniom poddawanym badaniom i operacjom weterynaryjnym;
  • Pozwoli uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem konia.

Czy muszę ubezpieczyć konia?

Chociaż posiadanie ubezpieczenia konia nie jest prawnym wymogiem, posiadanie konia jest dużym zobowiązaniem finansowym. Ważne jest, by ubezpieczyć konia, zanim dozna choroby lub kontuzji, których leczenie może być kosztowne i będzie wykluczone z przyszłej polisy ubezpieczeniowej.