Ubezpieczenie koni to niewątpliwie bardzo ważna sprawa. Osoby, które posiadają własnego konia lub zarządzają stadniną mogą ubezpieczyć zwierzę i miejsce ich przechowywania. Należy jednak zwrócić uwagę, że ubezpieczenie tych zwierząt nie jest ubezpieczeniem rolniczym, a konie i przydomową stadninę chroni polisa mieszkaniowa. Niezależnie od tego w jakim celu posiadamy konia, wiąże się on z niemałymi kosztami tym bardziej wtedy, kiedy dojdzie do nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Jakie polisy są dostępne?

Na wysokość kosztów polisy ma wpływ wiek i wartość konia oraz zadeklarowana przez właściciela w polisie ubezpieczeniowej maksymalna kwota wypłaconego odszkodowania. Zwierzę może zostać ubezpieczone przez właściciela w momencie ukończenia przez konia określonego wieku, który jest zapisany w każdej polisie dopasowanej pod indywidualne potrzeby jego właścicieli. Należy zaznaczyć, że ubezpieczenie koni jest możliwe nawet bez posiadania paszportu zwierzęcia, który zawiera dane właściciela oraz informacje o pochodzeniu zwierzęcia.

Co należy wiedzieć przed podpisaniem polisy?

Zanim zdecydujemy się na ubezpieczenie koni i podpisanie któregoś z wariantów dostępnych polis ubezpieczeniowych, należy doinformować się na temat:

 • jaka jest cena ubezpieczenia dla konia,
 • czy w ogóle warto ubezpieczać zwierzę,
 • gdzie należy ubezpieczyć konia,
 • jaki jest zakres dostępnych ubezpieczeń,
 • co obejmuje?


Wszystko w dzisiejszych czasach można ubezpieczyć, dlatego taka polisa ma na celu nie tylko zabezpieczenie majątku jakim jest zwierzę przed nieprzewidzianymi sytuacjami i związanymi kosztami takie jak: leczenie czy śmierć. Niezależnie od tego w jakim celu posiadamy konia, wiąże się on zawsze z większymi kosztami, dlatego w ostatnich latach ubezpieczenie koni stało się bardzo popularne. Polisa ubezpieczeniowa konia zabezpiecza: zwrot kosztów leczenia przed i po operacją, operacji oraz leków. Można także ubezpieczenie rozszerzyć o ochronę płodu i źrebaka.

Warianty ubezpieczenia konia:

 • śmierć lub uśpienie konia – wypadek,
 • śmierć lub uśpienie konia – operacja, choroba, kastracja, ciąża, poród,
 • trwała utrata użytkowej zdatności konia – operacja, choroba, kastracja, ciąża, poród,
 • trwałą utrata zdatności rozpłodowej konia – operacja, choroba, kastracja, ciąża, poród,
 • operacja konia – udział w kosztach operacji w tym również operacji kolki,
 • kradzież konia – m.in. włamanie do stadniny, rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży,
 • OC właściciela konia – szkody wyrządzone na koniu przez osoby trzecie.