Niezależnie od tego, czy Twój koń jest gwiazdą pokazów, czy kumplem do jazdy po szlakach, czy też koniem gospodarskim odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa zapewni Ci spokój na wypadek jego choroby czy zgonu.

Rzeczą oczywistą jest, że warte miliony dolarów konie wyścigowe, konie sportowe formatu olimpijskiego, elitarne ogiery hodowlane są ubezpieczane ze względu na ich wartość materialną (kilka słów więcej: https://wyborcza.pl/7,95891,19709619,hodowla-koni-to-nie-zabawa.html). W wypadku takich zwierząt roczne składki ubezpieczeniowe są niewielką ceną w porównaniu do potencjalnych start, które zostałyby poniesione, gdyby konie ucierpiały w gonitwie, byłyby kontuzjowane bądź zginęły w nienaturalny sposób. Trzeba jednak podkreślić, że z doświadczenia hodowców i rolników wynika, iż ubezpieczenie od rożnych zdarzeń zwierząt hodowlanych, klaczy czy konia pociągowego jest równie racjonalne i istotne.

Niezależnie od tego, czy Twój koń jest gwiazdą pokazów, czy kumplem do jazdy po szlakach, czy też koniem gospodarskim odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa zapewni Ci spokój na wypadek jego choroby czy zgonu

Jakie są rodzaje ubezpieczenia koni?

Ubezpieczenia koni możemy podzielić na dwa segmenty:

  • ubezpieczenia ochrony zwierzęcia w zakresie zdrowia, życia oraz operacji i leczenia
  • odpowiedzialności OC właściciela, posiadacza konia za starty i szkody wyrządzone przez zwierzę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wszystkie te rodzaje ubezpieczeń w jednej polisie, czyli w pakiecie lub jako pojedyncze ubezpieczenie. Dodatkową ofertę stanowi ubezpieczenie jeźdźca, na które oferowane są relatywnie duże zniżki w chwili zawarcia ubezpieczenia dotyczącego konia.

Ubezpieczenie ochrony zdrowia i życia

Oferta dotycząca polis zdrowotnych i na wypadek śmierci konia są bardzo rozbudowane. W zależności od wybranej polisy właściciel może otrzymać zapłatę pełną lub częściową wartości konia w wypadku padnięcia zwierzęcia. Polisy medyczne i na wypadek operacji medycznej pokrywają koszty związane z leczeniem urazu, choroby oraz rehabilitacji konia. Właściciel może sam wykupić ubezpieczenie z tytułu śmiertelności, natomiast polisy medyczne i chirurgiczne są w większości przypadków dostępne tylko jako uzupełnienie polisy na życie. Większość polis dotyczących śmierci obejmuje praktycznie każdą przyczynę śmierci, w tym zdarzenia naturalne, takie jak kolka, ale również śmiertelne obrażenia wynikające z wypadków, pożaru, uderzenia pioruna i innych przyczyn.

Oferta dotycząca polis zdrowotnych i na wypadek śmierci konia są bardzo rozbudowane

W niektórych przypadkach polisa obejmuje również humanitarne uśmiercenie zwierzęcia oraz kradzieże, bez możliwości odzyskania go. W wielu kraj, polisy są tak rozbudowane, że chronią właścicieli koni nawet przed wypadkami, takimi jak śmiertelne obrażenia konia po napaści watahy wilków lub spadające szczątki samolotu.

Limity wiekowe objętych polisami na życie koni różnią się w zależności od dostawcy ubezpieczenia, ale zwykle dostępne są one dla koni w wieku od 24 godzin życia do 17 lat. W tym miejscu należy wskazać, że firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania w chwili kiedy koń umrze z powodu rzeczywistego lub domniemanego zaniedbania w opiece nad zwierzęciem lub innego błędu ludzkiego.

 Polisy prywatne, dedykowane i rolnicze


Konia można objąć ubezpieczeniem w ramach polis:

  • mieszkaniowej,
  • rolniczej
  • dedykowanej.

W ogólnych przepisach dotyczących ubezpieczeń nie znajdziemy definicji konia, jako takiej, ale zazwyczaj towarzystwa uznają, że konie należy przyporządkować do kategorii domowych zwierząt. Z tej przyczyny koń może zostać objęty ubezpieczeniem w ramach polisy OC. W wypadku polisy mieszkaniowej wiek konia nie jest istotny, ważne jest tylko to, czy zwierzę nie służy do celów zarobkowych, wyścigowych czy hodowlanych.

W polisach tzw. rolniczych konie objęte są kategoria ruchomej własności gospodarstwa, tj. maszyny rolnicze, plony czy narzędzi. Polisa rolnicza uwzględnia zgon, choroby i urazy zwierzęcia.

Inaczej jest w polisach dedykowanych, w których konie stanowią podmiot ubezpieczenia. Dlatego polisy dedykowane uwzględniają kompleksową i szeroką ochronę finansową zwierząt w stadninach, na torach wyścigowych i w hodowlach.