Ubezpieczenie konia obecnie staje się coraz powszechniejszym rodzajem ubezpieczenia na który decydują się nie tylko właściciele cennych oraz drogich zwierząt. Z uwagi na wysokie koszty leczenia, ryzyko niespodziewanej śmierci lub kradzieży, ubezpieczenie koni stanowi  zabezpieczenie ich właścicieli przed niespodziewanymi i bardzo często dużymi wydatkami.

Jakie ubezpieczenie dla koni wybrać?

Z uwagi na kilka rodzajów ubezpieczeń na jakie mogą zdecydować się właściciele koni, warto wiedzieć czym charakteryzują się ich poszczególne rodzaje. Ubezpieczenie koni warto też wybierać biorąc pod uwagę nie tylko przeznaczenie zwierzęcia ale także rodzaj konia oraz to jak często się na nim jeździ.

Pierwszy typ ubezpieczenia określany jako ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy ubezpieczenia firmy w sytuacji gdy zostanie ona pozwana za wyrządzone szkody. Drugi rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla firm w sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Istnieje także ubezpieczenie od odpowiedzialności koni i znajduje ono zastosowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez same konie. Jeśli właściciel chce uzyskać pokrycie kosztów leczenia zwierzęcia powinien zdecydować się na wariant obejmujący ubezpieczenie od kosztów leczenia.

Zakres ubezpieczenia – na co warto się zdecydować?

Z uwagi na szeroki zakres ubezpieczenia warto zdecydować się na takie, które w pełni będzie odpowiadało potrzebom właściciela konia. Ubezpieczenia kierowane są zarówno do osób prywatnych, jak i firm hodowlanych posiadających większą ilość zwierząt. Firmy ubezpieczeniowe oferują różne pakiety ubezpieczeń, gdzie w zdecydowanej większości w standard oferty wchodzi ubezpieczenie na wypadek:

  • śmierci,
  • chorób,
  • przymusowego uboju,
  • wypadków.

Zakres ubezpieczenia można oczywiście rozszerzyć na takie sytuacje jak śmierć lub choroba powstała w wyniku udaru słonecznego, zatrucia, uduszenia, ugryzienia czy atak ze strony innych zwierząt.  Zakres ryzyk jest szeroki, dlatego warto dokładnie go określić i sprecyzować w umowie ubezpieczeniowej. Warto także zwrócić uwagę na to, aby ubezpieczenie obejmowało wydatki weterynaryjne, ubezpieczenie koni od ryzyka utraty potomstwa oraz ważną w dzisiejszych czasach odpowiedzialność cywilną samego właściciela konia w stosunku do osób trzecich.

Legitymowanie się odpowiednio dobranym i dopasowanym ubezpieczeniem koni daje jemu właścicielowi spokój i zabezpieczenie finansowe w przypadku losowych i nieprzewidzianych zdarzeń.  Wybrane odpowiednio chroni nie tylko konia ale także jego wyposażenie, a przede wszystkim jego właściciela.