Konie to bardzo cenne zwierzęta. Wie o tym doskonale każdy właściciel stadniny. Dlatego zdecydowana większość z nich decyduje się ubezpieczyć swoje konie. Najczęściej wybierane jest ubezpieczenie na wypadek śmierci konia. Równie często wykupowana jest polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty związane z leczeniem zwierzęcia. Ubezpieczenie może także dotyczyć utraty wartości użytkowej przez konia. Jak zatem widać, ubezpieczenie koni obejmuje bardzo szeroki zakres. Warto zatem wiedzieć nieco więcej o tego typu ubezpieczeniu.

Czy ubezpieczenie pokrywa koszty związane z utrzymaniem koni?

Posiadanie koni zawsze wiąże się z dość wysokimi kosztami. Wymienić można tu koszty związane z wyżywieniem, pielęgnacja, treningiem czy profilaktyką zdrowotną. Dlatego też ubezpieczenie koni to bardzo korzystne rozwiązanie. W przypadku śmierci konia bądź koniecznością jego leczenia, zawsze liczyć można środki z ubezpieczenia.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie koni?

Przede wszystkim wiedzieć trzeba, że obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy, które obejmują niemal każdy rodzaj choroby, na którą zapaść może koń. Dotyczy to także różnego rodzaju kontuzji. Z tego też powodu na ubezpieczenie w dużej mierze decydują się właściciele koni, które biorą udział w różnych zawodach. Podczas zawodów koń zawsze narażony jest na doznanie urazu. Dzięki ubezpieczeniu wszelkie koszty związane z leczeniem i rehabilitacją konia pokryte zostaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach zawartej polisy. Wspomniano wcześniej, że ubezpieczenie obejmuje także sytuację związaną z tym, że koń może utracić swoją wartość użytkową. Tak może się stać choćby wtedy, kiedy koń z powodu bardzo poważnej kontuzji nie będzie mógł już więcej brać udziału w zawodach. W takim przypadku także można liczyć na wypłatę odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Jak wygląda procedura związana z ubezpieczeniem koni?

Posiadanie koni zawsze wiąże się z dość wysokimi kosztami

Sama procedura związana z zawarciem ubezpieczenia nie jest skomplikowana. Aby zawrzeć polisę ubezpieczeniową, wystarczy najpierw zapoznać się z dostępnymi na rynku ofertami, a następnie wybrać tę najkorzystniejszą. Co ważne, większość towarzystw ubezpieczeniowych jest w stanie przygotować także ofertę indywidualną. To dobre rozwiązanie dla wymagających klientów. Po wybraniu konkretnej oferty nie pozostaje nic innego, jak podpisać umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Co jednak ważne, wielu ubezpieczycieli przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia określonych dokumentów. Przykładem może być tu zaświadczenie od weterynarza o stanie zdrowia konia.