Większość właścicieli koni, którzy decydują się na ubezpieczenie swoich zwierząt, wybiera ubezpieczenia na wypadek śmierci konia oraz ubezpieczenie na wypadek dodatkowych kosztów związanych z leczeniem zwierzęcia. Często również wybierane ubezpieczenie na wypadek utraty przez konia wartości użytkowej. Ubezpieczenie koni może dotyczy różnych zakresów. Warto zatem wiedzieć, z czym dokładnie taka polisa ubezpieczeniowa się wiąże.

Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem koni z ubezpieczenia

Większość właścicieli koni, którzy decydują się na ubezpieczenie swoich zwierząt, wybiera ubezpieczenia na wypadek śmierci konia oraz ubezpieczenie na wypadek dodatkowych kosztów związanych z leczeniem zwierzęcia

Każdy właściciel koni doskonale wie, że ich posiadanie zawsze wiąże się z niemałymi wydatkami. Mowa tu przede wszystkim o wydatkach związanych z utrzymaniem koni, ich pielęgnacją, kosztami treningu, a także profilaktyką. Nie można także zapomnieć o niemałych kosztach związanych z leczeniem koni. Wszystko to sprawia, że ubezpieczenie koni cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród ich hodowców. W przypadku śmierci konia bądź w przypadku konieczności leczenia, hodowca może pokryć wszelkie koszty właśnie z ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Co ważne, firmy ubezpieczeniowe oferujące tego typu ubezpieczenie, umożliwiają objęcie koni ochroną na wypadek każdego rodzaju choroby oraz kontuzje. Na polisę ubezpieczeniową decydują się zwłaszcza właściciele koni, które biorą udział w różnego rodzaju zawodach. W takim przypadku zawsze istnieje większe ryzyko doznania kontuzji przez konia. Ubezpieczenie pozwala na pokrycie kosztów leczenia zwierzęcia. Poza tym kontuzja może być na tyle poważna, że koń nie będzie mógł już uczestniczyć w zawodach. Oznaczać to będzie, że zwierze utraci swoją wartość użytkową. Posiadając ubezpieczenie koni, będzie można liczyć w takich przypadkach na odszkodowanie.

Proces ubezpieczenia koni

Samo ubezpieczenie koni nie jest skomplikowane. Wystarczy zapoznać się dokładnie z ofertami firm ubezpieczeniowych i wybrać taką, która najlepiej spełnia konkretne oczekiwania

Samo ubezpieczenie koni nie jest skomplikowane. Wystarczy zapoznać się dokładnie z ofertami firm ubezpieczeniowych i wybrać taką, która najlepiej spełnia konkretne oczekiwania. Większość firm jest również w stanie przygotować ofertę indywidualną. Po wyborze konkretnego ubezpieczyciela i oferty wystarczy podpisać umowę na zawarcie polisy ubezpieczeniowej, a następnie opłacać składki ubezpieczeniowe w określonych w umowie terminach. Wiedzieć trzeba, że często firmy ubezpieczeniowe wymagają zaświadczenia od weterynarza dotyczącego stanu zdrowia koni. Ubezpieczyciel chce się w ten sposób upewnić, że konie, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową, są zdrowe. Koszt ubezpieczenia jest zróżnicowany. Przede wszystkim zależy on od zakresu ubezpieczenia. Im jest ono szersze, tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa.