Ubezpieczenie koni jest dość niespotykanym rodzajem ubezpieczenia, o którym rzadko kto słyszał. Nawet właściciele koni mogą zaliczać się do tej grupy. Ubezpieczenie koni poleca się zarówno posiadaczom koni, jak i przyszłym właścicielom rumaków. Zwykle ubezpieczane jest życie i zdrowie konia, jednak można również ubezpieczyć konia na wypadek utraty zdatności użytkowej lub rozpłodowej. Często pakiety mogą być rozszerzane o warianty naturalnej śmierci, jak i nienaturalnych i nieprzewidzianych wypadków związanych z chorobami, ciążą i porodem, operacjami oraz uboju z powyższych przyczyn. Ubezpieczenia koni można rozpocząć nawet od siódmego dnia jego życia. W niektórych przypadkach można również podciągnąć ubezpieczenie konia pod polisy ubezpieczeniowe dla ludzi. Wtedy właściciel konia jest ubezpieczony od wszelkich szkód, które mogą zostać wyrządzone przez konie oraz może ubezpieczyć zaprzęgi konne posiadane przez ubezpieczającego lub jego bliskich.

Rodzaje ubezpieczeń dla koni

Ubezpieczenie koni jest dostępne w wielu wariantach, które obejmują różne wypadki losowe, mogące spotkać konia. Ubezpieczenia mogą obejmować:

Zwykle ubezpieczenia obejmują konie utrzymywane w celach użytkowych lub konie sportowe, jednak niektóre z ubezpieczeń dedykowane są dla koni rekreacyjnych

  • śmierć lub uśpienie konia, które wynika z wypadku
  • śmierć lub uśpienie konia wynikające z operacji, kastracji, choroby, ciąży lub porodu
  • trwałą utratę zdatności użytkowej konia, skutkującą operacją, chorobą, kastracją, ciążą lub porodem
  • trwałą utratę zdatności rozpłodowej konia, obejmującą powikłania po operacji, chorobach, kastracji, ciąży lub porodzie
  • operację konia — ubezpieczenie pokrywa część kosztów operacji, także w przypadku operacji kolki 
  • kradzież konia, wynikającą z włamania do ośrodka, rabunku lub uboju z zamiarem kradzieży
  • OC właściciela konia, które obejmuje wszelkie szkody wyrządzone przez konia na osobach trzecich.

 Ubezpieczenie koni rekreacyjnych


Zwykle ubezpieczenia obejmują konie utrzymywane w celach użytkowych lub konie sportowe, jednak niektóre z ubezpieczeń dedykowane są dla koni rekreacyjnych. Dzięki nim właściciel konia jest ubezpieczony przede wszystkim przed szkodami wyrządzonymi przez konia na osobach trzecich. Często jednak firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie prawo do wypłacenia pieniędzy jedynie przy szkodach wynikających z rekreacyjnego użytkowania konia, nie z innych powodów.

Ubezpieczenie dla właściciela konia i ubezpieczenie jeźdźca

Do ubezpieczeń koni warto dokupić ubezpieczenie właściciela konia, które w swojej ochronie ubezpieczeniowej obejmują szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane przez konia i szkody powstałe na terenie Unii Europejskiej. Istnieje również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla jeźdźca, obejmujące: