Konie to niezwykle cenne zwierzęta. To jasne dla każdego właściciela stadniny. Nie może zatem dziwić fakt, że zdecydowana większość właścicieli koni decyduje się na wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe oferują pod tym względem różne rozwiązania. Najczęściej wybierane jest ubezpieczenie na wypadek śmierci konia. Warto jednak wiedzieć, że istnieje także możliwość wykupu polisy ubezpieczeniowej obejmującej także koszty leczenia konia, a także utraty przez zwierzę wartości użytkowej. Ubezpieczenie koni (którego oferta tutaj: http://www.polishprestige.pl/) obejmuje dziś bardzo szeroki zakres. Co zatem warto o takiej polisie wiedzieć?

Koszty związane z utrzymaniem koni a ubezpieczenie

Konie to niezwykle cenne zwierzęta

Nie da się ukryć, że posiadanie koni zawsze wiąże się z niemałymi kosztami. Środki finansowe potrzebne są choćby w celu zakupu pożywienia, pielęgnacji koni, ich treningu oraz oczywiście w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej. Biorąc to wszystko pod uwagę, jasne staje się, że wykupienie polisy ubezpieczeniowej jest rozwiązaniem. W przypadku konieczności leczenia konia bądź jego śmierci dzięki polisie ubezpieczeniowej właściciel będzie mógł otrzymać odszkodowanie.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia w przypadku koni jest bardzo szeroki. Przede wszystkim ważne jest to, że ubezpieczenie koni obejmuje niemal każdą chorobę tych zwierząt. Ubezpieczenie obejmuje również różnego rodzaju kontuzje. Dlatego też tego rodzaju polisa ubezpieczeniowa to bardzo dobre rozwiązanie dla tych właścicieli koni, które cyklicznie biorą udział w różnego rodzaju zawodach. Istnieje bowiem zawsze ryzyko, że koniec podczas startu w takich zawodach doznać może urazu. W takim przypadku ubezpieczenie koni pokryje wszelkie koszty związane z leczeniem i rehabilitacją zwierzęcia. Kontuzja może również spowodować, że koń utraci swoją wartość użytkową. Dotyczy to choćby sytuacji, w której uraz uniemożliwi zwierzęciu branie udziału w zawodach. W takim przypadku właściciel konia również może liczyć na wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Nie da się ukryć, że posiadanie koni zawsze wiąże się z niemałymi kosztami

Procedura związanie z ubezpieczeniem koni

Procedura związana z zawarciem polisy ubezpieczeniowej dotyczącej koni nie różni się od innych polis ubezpieczeniowych. Pierwszy krok to zapoznanie się z dostępnymi na rynku ofertami i wybór dla siebie tej najkorzystniejszej. Często firmy ubezpieczeniowe są także w stanie przygotować ofertę indywidualną. Dotyczy to zwłaszcza osób, chcący ubezpieczyć większą ilość koni. Co jednak ważne, w przypadku ubezpieczenia koni towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oczekiwać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Mowa tu przede wszystkim o zaświadczeniu weterynarza o stanie zdrowia zwierzęcia.