• warta
 • compensa
 • liberty
 • aviva
 • axa
 • uniqa
 • generali
 • pzu
 • link4
 • proama
 • interrisk
 • gothaer

Kary za brak OC Olsztyn

Poruszanie się samochodem osobowym (a także motocyklem, samochodem ciężarowym oraz autobusem) bez ważnej polisy OC jest w Polsce karalne. Wiele osób mówiąc o karze za brak OC używają słowa mandat co jest błędne. Kara za brak ważnej polisy OC wystawiana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i może ona sięgnąć aż kilku tysięcy złotych. W kolejnych latach stawki tych kar mogę jeszcze znacząco wzrosnąć przez co kierowca, na którego taką opłatę nałożono może mieć spore problemy finansowe.

Jaki jest cel kary za bark OC w Olsztynie?

Przede wszystkim należy wytłumaczyć czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – jest to państwowa instytucja stojąca na straży prawidłowości wypłat odszkodowań ofiarom wypadków drogowych w przypadkach braku ważnej polisy sprawcy lub jego ucieczki z miejsca zdarzenia. Dzięki temu, że instytucja ta sprawnie działa w naszym kraju każdy uczestnik ruchu drogowego może mieć pewność, że w razie wypadku otrzyma odszkodowanie nawet, jeśli sprawca nie przedstawi ważnej polisy ubezpieczeniowej. Z drugiej jednak strony instytucja ta prowadzi ogólnopolską bazę danych pojazdów zarejestrowanych wraz z bazą polis. W systemie tym wykrywany jest każdy pojazd nie objęty ubezpieczeniem, a jego właściciel wzywany jest do zakupu ubezpieczenia wraz z nałożeniem kary. Taki system chroni uczciwych i rzetelnych kierowców i eliminuje lekkomyślne oraz zapominalskie osoby mogące stanowić zagrożenie na drodze.

Co jest powodem braku ważnych polis OC aut?

Przede wszystkim należy stwierdzić, że głównym powodem braku aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych jest nieuwaga ich właścicieli. Od kilku lat w Polsce trwała postępująca zmiana w przepisach, w szczególności w zakresie automatycznego przedłużania polis przy sprzedaży pojazdu na rynku wtórnym. To w tym zakresie nastąpiły największe zmiany przez co kierowcy mogą czasem myśleć, że ich działanie jest prawidłowe, a w rzeczywistości poruszają się bez ważnej polisy.

Według danych podawanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny około 33 procent wykrytych przypadków braku ważnej polisy OC to właśnie przypadki właścicieli pojazdów kupionych na rynku wtórnym, w których nie zostało automatycznie odnowione ubezpieczenie. Warto więc wiedzieć, że w przypadku zmiany właściciela pojazdu to na nowym użytkowniku ciąży obowiązek nabycia nowej polisy.

Kontrola przez policję na drodze oraz automatyczne kontrole UFG

Wykrycie braku ważnej polisy OC może nastąpić w dwojaki sposób. Pierwszym jest kontrola drogowa przeprowadzona przez policję, w przypadku braku dokumentu policjant sprawdza pojazd w bazie danych UFG, jeśli tam polisa nie będzie widnieć powiadamia on ten urząd i to on nałoży karę na właściciela pojazdu.

Drugim przypadkiem są automatyczne kontrole Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które przeprowadzane są w oparciu o inteligentny system informatyczny zwany automatycznym policjantem.

Reasumując należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym bardzo trudno jest uniknąć otrzymania kary za brak ważnej polisy OC, dlatego należy dbać o zachowanie ciągłości i nie dać się skusić pozornej oszczędności w postaci intencjonalnego braku jej zakupu. Kary za brak ubezpieczenia OC samochodu są bardzo dotkliwe i niewspółmierne do ewentualnej oszczędności.

Inne dotkliwe konsekwencje braku ważnej polisy OC – nie warto ryzykować!

Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że jazda autem bez ważnej polisy OC jest bardzo nieodpowiedzialnym posunięciem, z uwagi na konsekwencje w przypadku kolizji lub wypadku. Sprawca takiego zdarzenia w razie braku ważnej polisy w pełni odpowiada majątkowo z „własnej kieszeni” i będzie zobowiązany do wypłaty pełnego odszkodowania za uszkodzone pojazdy, odszkodowania za utratę zdrowia i do ewentualnego wypłacania renty ofierze wypadku. Koszta takie mogą sięgać od kilku tysięcy do nawet kwot przekraczających milion złotych. W przypadku takiego zdarzenia ofiara wypadku otrzyma odszkodowanie od UFG po czym urząd ten zgłosi do sądu tak zwany regres na sprawcę. Oznacza to, że bezspornie sąd zasądzi konieczność zwrotu odszkodowania przez sprawcę do UFG. W praktyce może to oznaczać dożywotnie długi i nieskończoną windykację komorniczą.