• warta
 • compensa
 • liberty
 • aviva
 • axa
 • uniqa
 • generali
 • pzu
 • link4
 • proama
 • interrisk
 • gothaer

Ubezpieczenie NNW Olsztyn

Ubezpieczenie NNW czyli następstw nieszczęśliwych wypadków może być osobną polisą lub dodatkiem do innego ubezpieczenia. Przede wszystkim ideą takiej umowy ubezpieczeniowej jest ochrona najważniejszego dobra jakim jest zdrowie i życie ludzkie. Często ubezpieczenie NNW jest częścią polisy na życie lub może stanowić dodatek do polisy OC lub AC pojazdu mechanicznego. W każdym z tych przypadków stanowi ono nieobowiązkową polisę (nawet w przypadku dodatku do OC) i należy dokładnie sprawdzić, jaki zakres nam zapewnia.

Różne sumy gwarancyjne będą przede wszystkim mieć wpływ na wysokość stawki, a co z tym idzie efektywność odszkodowania w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Nasza multi agencja Olsztyn dobiera odpowiednie polisy do wymagań klienta porównując ceny w wielu towarzystwach. Odszkodowanie w przypadku polisy NNW stanowi procentowy stosunek stałego uszczerbku na zdrowiu i na tej podstawie wypłacane są środki. Warto wspomnieć, że w przypadku polisy NNW w trakcie wypadku samochodowego stanowi to dodatkowe odszkodowanie niezależne od polisy OC sprawcy.