• warta
 • compensa
 • liberty
 • aviva
 • axa
 • uniqa
 • generali
 • pzu
 • link4
 • proama
 • interrisk
 • gothaer

Ubezpieczenie dla firmy Olsztyn

Prowadząc działalność gospodarczą możesz być narażony na wiele ryzyk, których wystąpienie poważ nie zakłócić może działanie Twojego biznesu. Nie warto ryzykować i należy wybrać odpowiedni pakiet ubezpieczenia dla swojej firmy. Nie jest istotne czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy też jesteś w posiadaniu średniej wielkości spółki kapitałowej. Nasza multi agencja Olsztyn dopasuje zakres koniecznej i odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej dla Twojego profilu i Twoich indywidualnych wymagań. Nasi specjaliści pomagają dobrać odpowiednie zakresy ryzyk i poziomy sum gwarancyjnych, jednocześnie negocjując i porównując stawki w wielu towarzystwach.

Zajmujemy się także kalkulacją i porównaniem cen ubezpieczeń dla flot samochodów. Kalkulacja taka jest w stanie zaoszczędzić dużą kwotę rocznie w budżecie twojej firmy.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych proponuje wybór dwóch wariantów ubezpieczenia mienia firmy. Pierwszym jest tak zwany pakiet „all risks” czyli w wolnym tłumaczeniu pakiet od wszystkich ryzyk. Należy jednak stwierdzić, że pojęcie „wszystkie ryzyka” jest umowne i należy dokładnie sprawdzić w tak zwanym OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) jakie mają miejsca wyłączenia i w jakich przypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Kolejnym modelem jest pakiet z wyborem tylko tych ryzyk z koszyka, które uznamy za potrzebne i samodzielnie wybieramy zakres ochrony. Pierwszy wariant jest z pewnością droższy ale obejmuje szerszy zakres, drugi natomiast jest bardziej elastyczny i dopasowany do potrzeb klienta, mającego jasne wymagania co do polisy.

Jakie szkody może objąć polisa dla firmy?

 • szkody powstałe na nieruchomościach, placach, posesjach
 • szkody w mieniu ruchomym lub stacjonarnym takim jak maszyny czy urządzenia
 • uszkodzenie, kradzież lub utrata sprzętu specjalistycznego
 • szody powstałe w wynajmowanej nieruchomości
 • kradzież, utrata, zniszczenie wartości o charakterze pieniężnym
 • uszkodzenia szklanych elementów, okien, witryn czy też szyb
 • akty wandalizmu w tym tak zwane graffiti
 • straty w transportowanym towarze
 • assistance dla firmy (pomoc specjalisty)

Co poza ochroną mienia w firmie? Bardzo przydatna jest ochrona odpowiedzialności cywilnej w trakcie działań biznesowych.

Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy (w szczególności osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) w zakresie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo wygodnym i dającym spokój produktem ubezpieczeniowym. Ubezpieczana jest odpowiedzialność majątkowa wobec kontrahentów oraz pracowników w razie wyrządzenia szkody. Prostym przykładem takiej ochrony jest działanie na zlecenie klienta na jego terenie. Gdy maszyna Twojej firmy wyrządzi szkodę klientowi to odpowiedzialność majątkową przejmie ubezpieczyciel. Inną sytuację jaką można wskazać jako przykładową jest szkoda wyrządzona pracownikowi przez maszynę lub innego pracownika w trakcie pracy. Ubezpieczenie takie może być dość dowolnie rozszerzane o odpowiednie zakresy odpowiedzialności, w tym pewne zdarzenia wynikające z niedotrzymania lub niewykonania kontraktu.