• warta
 • compensa
 • liberty
 • aviva
 • axa
 • uniqa
 • generali
 • pzu
 • link4
 • proama
 • interrisk
 • gothaer

Ubezpieczenia turystyczne (w podróży) Olsztyn

Wybierając się na wakacje z rodziną poza granice kraju lub podróżując w celach biznesowych warto zadbać o należyta ochronę ubezpieczeniową. W trakcie takiego wyjazdu wiele może się wydarzyć i nie warto, aby niespodziewane zdarzenia zakłóciły wymarzony urlop. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że w przypadku wycieczek zagranicznych, w szczególności tych o charakterze sportowym możemy narazić się na bardzo wysokie koszty leczenia i transportu medycznego. Nabywając ubezpieczenie turystyczne w naszej multiagencji możesz mieć pewność najtańszej i najlepszej oferty ubezpieczenia turystycznego w Olsztynie.

Nie ryzykuj w trakcie swojego wymarzonego urlopu i dokonaj kalkulacji oraz porównania cen ubezpieczenie w podróży. Zapewnimy Ci najlepsze ceny na podstawie rankingu wielu ubezpieczycieli.

Co może objąć ubezpieczenie turystyczne?

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • koszty leczenia i transportu medycznego
 • koszt leczenia chorób przewlekłych
 • odpowiedzialność cywilna
 • ubezpieczenie bagażu
 • możliwość zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z wycieczki
 • ubezpieczenie w trakcie uprawiania sportów, w tym ekstremalnych
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego
 • możliwość objęcia polisą całej rodziny
 • wysokie sumy gwarancyjne
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem na czas urlopu kosztowności pozostawionych w domu

Koszty rezygnacji

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ciekawy produkt dla osób, które planują swój urlop z dużym wyprzedzeniem i lubią korzystać z ofert tak zwanych „first minute”. Planując swą podróż i zakupując wycieczkę w biurze turystycznym nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy w dzień podróży nie wydarzy się niespodziewana sytuacja osobista, zdrowotna czy też zawodowa, która nie pozwoli nam na odbycie urlopu. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewni Ci zwrot kosztów poniesionej wycieczki na określonym poziomie zapisanym w polisie. Taka polisa potrafi zapewnić spokój i nie uszczupli wysoko portfela. Od momentu zawarcia polisy turystycznej z taką opcją możesz spokojnie planować podróż z dużym wyprzedzeniem.

Odpowiedzialność cywilna

W trakcie podróży możesz być dynamiczny – zwiedzać pieszo, na rowerze lub uprawiać sport. W trakcie wszystkich Twoich aktywności jesteś narażony na ryzyko, że wyrządzić komuś szkodę materialną lub osobową. W obu przypadkach osoba poszkodowana może domagać się odszkodowania, które może stanowić całkiem wysoką kwotę. Będąc objętym ubezpieczeniem OC w podróży możesz być pewien, że do sumy gwarancyjnej zapisanej w polisie ubezpieczyciel przejmie na siebie odpowiedzialność w razie takiego zdarzenia. W szczególności polisa OC w życiu prywatnym polecana jest osobom uprawiającym sport (rower, narty, snowboard) gdzie ryzyko wyrządzenia szkody jest większe. Jeśli uprawiasz sport upewnij się, czy ta konkretna dyscyplina jest objęta polisą.

Koszty leczenia

Gdy w trakcie podróży przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek możesz liczyć na pokrycie kosztów leczenia oraz transportu medycznego. Należy mieć na uwadze, że koszty leczenia lub transportu medycznego (czasem specjalistycznego przy użyciu śmigłowca) może być niezwykle kosztowne. Czasem zwykła wycieczka po górach lub jazda na nartach może zakończyć się transportem medycznym śmigłowcem, mając odpowiednią polisę możesz być pewien, że pomoc taka nadejdzie i nie zakończy się wystawieniem wysokiego rachunku.